SADT เข้าร่วมนิทรรศการ IMTEX / Tooltech 2019 ของอินเดียในระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม

October 25, 2019
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ SADT เข้าร่วมนิทรรศการ IMTEX / Tooltech 2019 ของอินเดียในระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม
SADT เข้าร่วมงาน IMTEX / Tooltech 2019 ของอินเดียในเดือนมกราคม เครื่องทดสอบความแข็งรุ่นใหม่ของเรา HARTIP3210 และ HARTIP4100 ถูกแสดงในงาน HARTIP3210 สามารถติดตั้งได้ทั้งหัววัดสายเคเบิลและหัววัดไร้สายพร้อมหน้าจอสีมีให้เลือก 10 ภาษา HARTIP4100 มีฝาครอบโลหะพร้อมหน้าจอสีสามารถติดตั้ง D & DL สองในหนึ่งโพรบ