ส่งข้อความ
ฝากข้อความ
SINO AGE DEVELOPMENT TECHNOLOGY, LTD.
ที่อยู่ : อาคาร 5 TEDA Raycom Park, No.12 Zhu Yuan Road, เขตการค้าเสรี Tianzhu Shunyi, 101312, Beijing, China
ที่ตั้งโรงงาน : อาคาร 5 TEDA Raycom Park, No.12 Zhu Yuan Road, เขตการค้าเสรี Tianzhu Shunyi, 101312, Beijing, China
เวลางาน : 8:30-17:30(เวลาปักกิ่ง)
โทรศัพท์ :

86-010-82600228(เวลางาน)

แฟกซ์ : 86-010-82600229
อีเมล์ : sadt@sinoage.com.cn
ผู้จัดการลูกค้า
Ms. Hu
โทรศัพท์ : 010-82600228
อีเมล์ : sadt@sinoage.com.cn
Ms. Hu
โทรศัพท์ : 010-82600228