SADT เข้าร่วมงาน Control Fair ในสตุตการ์ตระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2019

October 25, 2019
ข่าว บริษัท ล่าสุดเกี่ยวกับ SADT เข้าร่วมงาน Control Fair ในสตุตการ์ตระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2019
SADT เข้าร่วมงาน Control Fair ในเมืองสตุตการ์ตระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562 งาน CONTROL Fair เป็นงานแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในด้านการควบคุมคุณภาพ เราแสดงเครื่องทดสอบความแข็งแบบพกพาเครื่องวัดความหนาล้ำและค้อนทดสอบคอนกรีตและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในงาน บูธ ฮอลล์ 4, 4106